Územní plány obcí

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Návrh Územního plánu Bělá pod Pradědem

projednání dle § 50 stavebního zákona

(vyvěšeno od 1.10.2018 do 15.11.2018)

Veřejná vyhláška

Textová část

Grafická část

Veřejné projednání Územního plánu Černá Voda

veřejné projednání (dle § 52 stavebního zákona)

(vyvěšeno od 17.9.2018 do 30.10.2018)

Veřejná vyhláška

Textová část

Grafická část

Veřejné projednání Územního plánu Velká Kraš

veřejné projednání (dle § 52 stavebního zákona)

(vyvěšeno od 30.8.2018 do 09.10.2018)

Veřejná vyhláška

Textová část

Grafická část