Územní plány obcí

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Vydání Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice

(vyvěšeno od 29.06.2021 do 15.07.2021)

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Dokumentace:

Změna č. 1 Územního plánu Supíkovice

Textová část

Grafická část

Úplné znění Územního plánu Supíkovice po Změně č. 1 

Textová část

Grafická část