Územní plány obcí

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Javorník

(vyvěšeno od 26.8.2019 do 15.10.2019)

Veřejná vyhláška

I_Návrh

II_Odůvodnění

Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Česká Ves

(vyvěšeno od 1.8.2019 do 23.9.2019)

Veřejná vyhláška

I - Návrh

II - Odůvodnění

Návrh  Změny č. 1 Územního plánu Písečná

veřejné projednání (zkrácený postup pořizování podle § 55a a §55b stavebního zákona)

(vyvěšeno od 12.8.2019 do 7.10.2019)

Veřejná vyhláška

Textová část

Grafická část