Podatelna a Pokladna

Informace o pokladnách, elektronické a spisové podatelně.

Pokladny Městského Úřadu Jeseník, kde lze uhradit např. správní, místní, lázeňské poplatky naleznete zde:

Platby lze provádět  také bezhotovostně. 

Pondělí, středa 08:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 08:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 13:00

Pokladna - budova IPOS, kancelář 540, Karla Čapka  1147/10, odbor finanční 

Pokladní služba, bez/hotovostní platební styk

Dagmar Tovaryšová,  584 498 435

Budova MěÚ Jeseník, kancelář 101, Tovární 1287/4, Jeseník, odbor finanční 

Povolování umístění herního prostoru a tím spojený výběr správních poplatků. Pokladní služba, hotovostní platební styk

Zdeňka Šmerdová, 584 498 157

Budova MěÚ Jeseník, kancelář 101, Tovární 1287/4, Jeseník, obdor finanční 

Správa místních poplatků – vyměřování, evidence poplatníků, výběr poplatků ze psa, poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, výdej známek pro psy. Evidence a inventarizace majetku.

Libuše Rašková, 584 498 117