Obecně závazná vyhláška 2/2017

úprava koeficientů daně z nemovitých věcí