Obecně závazná vyhláška 7/2019

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 10/2010, o trvalém označování psů