Stanovení místní úpravy provozu na sil. č. II/457 na pozemcích parc. č. 1011 a 3/1 v k. ú. Javorník , město - 2x vyhrazené stání pro PČR.

Krajské ředitelství policie OK, Jeseník