KÚ OK_ Výběrové řízení - na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území OK

na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území OK
Přílohy