KÚ OK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s VZP ČR a RBP, zdravotní pojišťovnou - v oboru nefrologie (ambulantní péče) pro území Olomoucký kraj

v oboru nefrologie (ambulantní péče) pro území Olomoucký kraj