Usnesení 3. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 23.11. 2018

54.

Rada města v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích zřizuje dotační komisi, stanovuje počet jejích členů na pět a určuje jí náplň činnosti dle důvodové zprávy.

55.

Rada města jmenuje předsedkyni dotační komise Leonu Steigerovou.

56.

Rada města jmenuje členy dotační komise Tomáše Uhlíře, Josefa Kalinu, Janu Křivánkovou, Vendulu Poláchovou.

57.

Rada města v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích zřizuje dopravní komisi, stanovuje počet jejích členů na pět a určuje jí náplň činnosti dle důvodové zprávy.

58.

Rada města jmenuje předsedu dopravní komise Milana Marcinova.

59.

Rada města jmenuje členy dopravní komise Petra Baršče, Jiřího Vedru, Tomáše Baťu, Ladislava Frgála.

60.

Rada města v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích zřizuje komisi pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci, stanovuje počet jejích členů na pět a určuje jí náplň činnosti dle důvodové zprávy.

61.

Rada města jmenuje předsedkyni komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci Alenu Šosovou Řehovou.

62.

Rada města jmenuje členy komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci Renatu Plevovou, Vlastu Horáčkovou, Terezu Vodákovou, Marii Novákovou.

63.

Rada města v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích zřizuje komisi pro bezpečné město, stanovuje počet jejích členů na pět a určuje jí náplň činnosti dle důvodové zprávy.

64.

Rada města jmenuje předsedu komise pro bezpečné město Miroslava Partyku.

65.

Rada města jmenuje členy komise pro bezpečné město Michaelu Niesnerovou, Patrika Nešpora, Víta Dorničáka, Radka Sedláře.

66.

Rada města v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích zřizuje bytovou komisi, stanovuje počet jejích členů na pět a určuje jí náplň činnosti dle důvodové zprávy.

67.

Rada města jmenuje předsedkyni bytové komise Veroniku Škodovou.

68.

Rada města jmenuje členy bytové komise Zdeňku Lebduškovou, Šárku Šulákovou, Daniela Grešáka, Evu Franklovou.

69.

Rada města v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích zřizuje komisi pro rozvoj města, cestovní ruch a lázeňství, stanovuje počet jejích členů na pět a určuje jí náplň činnosti dle důvodové zprávy.

70.

Rada města jmenuje předsedu komise pro rozvoj města, cestovní ruch a lázeňství Rodana Hojgra.

71.

Rada města jmenuje členy komise pro rozvoj města, cestovní ruch a lázeňství Kamila Kavku, Petra Muzikanta, Martina Šejdu, Davida Migala.

72.

Rada města v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích zřizuje komisi - redakční radu, stanovuje počet jejích členů na tři a určuje jí náplň činnosti dle důvodové zprávy.

73.

Rada města jmenuje předsedu komise - redakční rada Jiřího Glabazňu.

74.

Rada města jmenuje členy komise - redakční rada Jiřího Janíka, Věru Holubovou.

75.

Rada města v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích zřizuje komisi pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování, stanovuje počet jejích členů na pět a určuje jí náplň činnosti dle důvodové zprávy.

76.

Rada města jmenuje předsedu komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování Dominika Liberdu.

77.

Rada města jmenuje členy komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování Romanu Grosičovou, Evu Jedličkovou, Jiřího Viternu, Kateřinu Macháčkovou.

78.

Rada města v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona o obcích zřizuje komisi pro sport a tělovýchovu, stanovuje počet jejích členů na pět a určuje jí náplň činnosti dle důvodové zprávy.

79.

Rada města jmenuje předsedu komise pro sport a tělovýchovu Jana Baďuru.

80.

Rada města jmenuje členy komise pro sport a tělovýchovu Tomáše Tejchmana, Karla Tulise, Martina Trsťana, Emila Vodáka.

81.

Rada města stanoví odměny ředitelům příspěvkových organizací školství a kultury, dle důvodové zprávy.

82.

Rada města schvaluje použití prostředků investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Jeseník, dle důvodové zprávy.