Usnesení 31. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 31.10.2019

1024.

Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k rámcové dohodě o poskytování služeb senior taxi č. MJ-SML/0703/2019 ze dne 23.10.2019 s poskytovatelem Michal Kořán, IČO: 07552203, se sídlem na adrese Nábřežní 273, 790 84 Mikulovice.