Usnesení 62. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 10.08.2020

1776.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové částce 5 444 161,- Kč mezi městem Jeseník jako příjemcem dotace a Státním fondem podpory investic jako poskytovatelem dotace za účelem spolufinancování připravované investiční akce „Regenerace panelového sídliště 9. května, Jeseník, III. etapa“.

1777.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství náměstí Svobody v Jeseníku u příležitosti konání společenské akce Restaurant Day Jeseník, dne 15. 8. 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1778.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku u příležitosti konání společenské akce Hasičský pětiboj, dne 22. 8. 2020 v době od 15:00 do 22:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1779.

Rada města ukládá oddělení majetku zadat v rámci připravované rekonstrukce objektu budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku vypracování projektu na vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 102 kWp s akumulací přebytků elektřiny na ohřev teplé vody.

 

1780.

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu paní starostce Mgr. Bc. Zdeňce Blišťanové do města Neuburg an der Donau v Německu ve dnech 21.-23.8.2020.