Výbory zřízené Zastupitelstvem města Jeseníku

Finanční výbor

  • předseda – Ing. Jana Konvičková
  • tajemník – Ing. Karel Buchta
  • členové – Ladislav Trhlík, Ing. Hana Trundová, Marie Častulíková

Kontrolní výbor

  • předseda – Ing. Milan Sedlák
  • tajemník – Ing. Jitka Zatloukalová
  • členové – Jarmila Josefíková, Libor Dobiáš, Ing. Miroslav Šustek, Ing. Miroslav Güttner

Výbor pro strategický rozvoj a investice

  • předseda – Ing. Adam Kalous
  • tajemník – Ing. Jiří Uher
  • členové – Ing. Pavel Perutka, Ing. Roman Kalina, Ing. arch. Robert Žalud, Ing. Jiří Švub, Ing. Dagmar Ponechalová, Ing. Libor Halas, Lubomír Věstinský, Roman Kaderka