Zastupitelstva obcí

INFORMACE PRO ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ VYKONÁVAJÍCÍCH FUNKCI VE MĚSTĚ JESENÍKU:

Ke krajskému soudu v Ostravě byly podány tři návrhy na neplatnost hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Jeseník. Dne 11. listopadu 2014 bylo na úřední desce příslušného soudu vyvěšeno usnesení č.j. 22 A 128/2014 – 6, kterým byly všechny tři návrhy ve spojeném řízení zamítnuty. Vyvěšením nabylo usnesení právní moci. V souladu s § 52 odst. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, byla tímto dnem (11.11.2014) ukončena činnost okrskových volebních komisí vykonávajících funkci ve městě Jeseníku. Odměny za výkon funkce budou členům těchto okrskových volebních komisí vyplaceny v v termínech :

10.12.2014                                        od  8,00 – 12,00   od 13,00  – 17,00 hod.

11.12.2014                                       od  8,00  - 12,00    od 13,00 – 14,00 hod.

12.12.2014                                       od 8,00 – 12,00 hod.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb

Registrační úřady - Olomoucký kraj

Kontakt - registrační úřad Jeseník

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
Seznam obcí spadajících do registračního úřadu v Jeseníku

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

Kandidátní listiny - RÚ Jeseník (před finalizací)

Oznámení o době a místě konání voleb §29

Volební právo občanů EU

Přehled volebních okrsků - tel. spojení - RÚ Jeseník


Informace pro volební strany
Vzor KL politické strany - politického hnutí
Vzor KL koalice
Vzor KL sdružení nezávislych kandidatů
Vzor KL nezavislého kandidáta
Vzor KL sdružení polit. strany - polit. hnutí a nezávislých kandidátů
Vzor Petice sdružení nezávislých kandidátů - nezavislého kandidáta
Vzor Prohlášení kandidáta
Vzor Prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury
Vzor Prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta
Vzor Seznamu pro delegaci do OVK - delegačenka