Aukční vyhláška -ÚZSVM - na zajištění zájemce o koupi movitého majetku - (Rybářský prut, rybářská síť)

na zajištění zájemce o koupi movitého majetku - (Rybářský prut, rybářská síť)
Přílohy