Dotace z rozpočtu města

Pro stažení dokumentů využívejte prohlížeče Firefox, Chrome nebo IE11+.

Dotační politika města 2021
Město Jeseník poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený zpravidla veřejně prospěšný účel uvedený v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci vyhlášeného dotačního programu.

Aktuální informace:
Přehled schválených dotací z rozpočtu města k 31.08.2021.
Závěrečná zpráva s vyúčtováním poskytnuté dotace z rozpočtu města Jeseník formulář zde 

Dotace pro rok 2021 budou poskytovány ve 4 oblastech:

1. Sport a tělovýchova
1A) Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce 
1B) Dotační program na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021

2. Kultura, vzdělávání a volný čas
2A)
Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové akce 
2B) Individuální dotace na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit

3. Sociální služby a služby související, humanitární pomoc, zdravotnické služby
3A)
Dotační program na podporu sociálních služeb 
3B) Individuální dotace na podporu v sociální oblasti

4. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
4) Individuální dotace na podporu životního prostředí a udržitelného rozvoje

Individuální žádosti se budou přijímat v oblastech 2B, 3B, a 4.

Zahájení příjmu žádostí: 10.12.2020
Ukončení příjmu žádostí:  11.1.2021 do 12 hodin

ŽÁDOSTI JSOU KE STAŽENÍ U JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ. Pro vyplňování formuláře je potřeba mít stažený program ADOBE READER

KONTAKT:

  • Dotační program na podporu sportu, akcí a individuálních žádostí (mimo sociální oblast):
    Eva Nerušilová (oddělení školství), tel.: +420 584 498 524, eva.nerusilova@mujes.cz  
  • Dotační program na podporu sociálních služeb 2020 a individuální žádosti (sociální oblast):
    Bohumila Ptáčková (odbor sociálních věcí a zdravotnictví), tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz

ARCHIV 2020-2016

Ke stažení