Dotace z rozpočtu města

Pro stažení dokumentů využívejte prohlížeče Firefox, Chrome nebo IE11+.

Město Jeseník poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na  stanovený zpravidla veřejně prospěšný, účel uvedený v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci vyhlášeného  dotačního programu, nebo na základě individuální žádosti.

Aktuální informace:
Příjem žádostí  pro DOTAČNÍ PROGRAMY bude zahájen od 15.ledna, podané žádosti před tímto datem nebudou akceptovány. Ukončení příjmu žádosti je k 30.1.2019 do 14 hodin.

2018

Přehled schválených dotací na rok 2018

Závěrečné vyúčtování dotace


Zastupitelstvo města dne 13.12.2018 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník a vyhlásilo pro rok 2019 dotační programy:
Pravidla pro poskytování dotací 2019

Kontakty:
Vyřizuje odd. školství, Vendula Doleželová, tel.: +420 584 498 136, vendula.dolezelova@mujes.cz
Sociální oblast vyřizuje OSVZ, Bohumila Ptáčková, tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz

ARCHIV