Dopravní komise

DOPRAVNÍ KOMISE
Zjednodušená náplň činnosti: Oblast dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel, vytváření, případně koordinování přípravy a rozvoje dopravních plánů města, řešení podnětů podaných na MěÚ.
Garant: Václav Urban
Předseda: Milan Marcinov
Tajemník: Katarina Macenauerová
Členové: Petr Baršč, Jiří Vedra, Ladislav Frgál, Tomáš Baťa

zatím neproběhlo první zasedání komise