Výbory a komise

Zastupitelstvo města zřizuje poradní orgány, tzv. výbory, rada města pak komise. Členy těchto výborů resp. komisí jsou odborníci z řad veřejnosti, kteří doporučují zastupitelstvu resp. radě postup u vybraných projektů, záměrů v rámci své odborné působnosti.

Výbory při zastupitelstvu města:
FINANČNÍ VÝBOR
INVESTIČNÍ VÝBOR
KONTROLNÍ VÝBOR

Komise při radě města:
BYTOVÁ KOMISE
DOPRAVNÍ KOMISE
DOTAČNÍ KOMISE
KOMISE - REDAKČNÍ RADA
KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI, RODINU A SOCIÁLNÍ VĚCI
KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
KOMISE PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU
KOMISE PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ