Velká Kraš

Územní plán sídelního útvaru Velká Kraš

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP sídelního útvaru Velká Kraš

27.9.2000

ZO 21/2000

OZV č. 4/2000

30.10.2000

Změna č.1

13.12.2010

ZO 2/11.6/2010

OOP č.j. MJ/30822/2010/43/OSMI/Vý

29.10.2010

Textová část

Obecně závazná vyhláška

Regulativy

Grafická část

Hlavní výkres celek

Hlavní výkres 1

Hlavní výkres 2

Hlavní výkres 3

Hlavní výkres 4

Hlavní výkres 5

Hlavní výkres 6

Hlavní výkres 7

Legenda - hlavní výkres

Technická vybavenost 1

Technická vybavenost 2

Technická vybavenost 3

Technická vybavenost 4

Technická vybavenost 5

Technická vybavenost 6

Technická vybavenost 7

Legenda - technická vybavenost

Změna č. 1

Textová část

Opatření obecné povahy

Grafická část

Širší vztahy