Volební období 2018 - 2022

BYTOVÁ KOMISE
Zjednodušená náplň činnosti: Vyjadřuje se k zařazení a vyřazení žádostí o byt a o výměnu bytu, ke směně bytů a doporučuje radě města nejvhodnějšího žadatele na obsazení volného bytu.
Garant: Zdeňka Blišťanová
Předseda: Veronika Škodová
Tajemník: Kamila Pecinová
Členové: Zdeňka Lebdušková, Šárka Šuláková, Daniel Grešák, Eva Franklová
ZÁPISY

DOPRAVNÍ KOMISE
Zjednodušená náplň činnosti: Oblast dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel, vytváření, případně koordinování přípravy a rozvoje dopravních plánů města, řešení podnětů podaných na MěÚ.
Garant: Václav Urban
Předseda: Milan Marcinov
Tajemník: Katarina Macenauerová
Členové: Petr Baršč, Jiří Vedra, Ladislav Frgál, Tomáš Baťa
ZÁPISY

DOTAČNÍ KOMISE
Zjednodušená náplň činnosti: Formální kontrola žádostí dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník, rozhodování o udělení dotací.
Garant: Jitka Kaňovská
Předseda: Leona Steigerová
Tajemník: Vendula Doleželová
Členové: Tomáš Uhlíř, Josef Kalina, Jana Křivánková, Vendula Poláchová
ZÁPISY

KOMISE - REDAKČNÍ RADA
Zjednodušená náplň činnosti: Vydávání měsíčníku Naše město.
Garant: Tomáš Vlazlo
Předseda: Jiří Glabazňa
Tajemník: Richard Kapustka
Členové: Jiří Janík, Věra Holubová
MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO

KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
Zjednodušená náplň činnosti: projednává návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města, iniciuje preventivní aktivity.
Garant: Roman Kaderka
Předseda: Miroslav Partyka
Tajemník: Veronika Klementová
Členové: Michaela Niesnerová, Patrik Nešpor, Vít Dorničák, Radek Sedlář
ZÁPISY

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI, RODINU
Zjednodušená náplň činnosti: Zajišťuje společenské akce vítání občánků, návštěvu jubilantů, setkání důchodců atd.
Garant: Zdeňka Blišťanová
Předseda: Alena Šosová Řehová
Tajemník: Alena Kalinová
Členové: Renata Plevová, Vlasta Horáčková, Tereza Vodáková, Marie Nováková
ZÁPISY

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
Zjednodušená náplň činnosti: Zpracovává strategický plán města, navrhuje dlouhodobé koncepce rozvoje města z pohledu výstavby a rozvojových aktivit, projednává významné investiční a koncepční záměry související s rozvojem území. Zabývá se uplatněním principů participace a partnerství ve městě. Připomínkuje koncepci a rozvoj cestovního ruchu, vyjadřuje se ke spolupráci s partnerskými městy.
Garant: Tomáš Vlazlo
Předseda: Rodan Hojgr
Tajemník: Jan Mrosek
Členové: Kamil Kavka, Petr Muzikant, Martin Šejda, David Migal
ZÁPISY

KOMISE PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU
Zjednodušená náplň činnosti: Ve sportovní komisi jsou zastoupeni zástupci sportovních oddílů, klubů či tělovýchovných jednot se sídlem v Jeseníku. Navrhuje koncepci rozvoje sportu, podporuje spolupráci sportovních subjektů.
Garant: Tibor Macík
Předseda: Jan Baďura
Tajemník: Miluše Horká
Členové: Tomáš Tejchman, Karel Tulis, Martin Trsťan, Emil Vodák
ZÁPISY

KOMISE PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Zjednodušená náplň činnosti: Spolupracuje na tvorbě koncepce školství a vzdělávání, spolupracuje s organizacemi působícími ve vzdělávání.
Garant: Lukáš Morávek
Předseda: Dominik Liberda
Tajemník: Iva Peitlová
Členové: Romana Grosičová, Eva Jedličková, Jiří Viterna, Kateřina Macháčková
ZÁPISY