Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí
 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 461
 Emailregina.weiserova@mujes.cz
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 17:00
Úterý------------------
Středa08:00 - 17:00
Čtvrtek------------------
Pátek------------------
Zaměstnanci oddělení
Weiserová Regina, Ing.
vedoucí Odboru životního prostředí, státní správa lesů
584 498 422
regina.weiserova@mujes.cz
kancelář 445 - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
ochrana zemědělského půdního fondu, kácení dřevin
584 498 409
edith.buchtova@mujes.cz
kancelář 452 - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
správa poplatku za komunální odpad, podatelna
584 498 461
jaroslava.dopanova@mujes.cz
kancelář 451 - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
vodní hospodářství
584 498 462
marcela.janku@mujes.cz
kancelář 453A - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
ochrana přírody, ochrana zvířat proti týrání
584 498 424
josef.malinek@mujes.cz
kancelář 447 - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
pracovník akčního plánu na zlepšování kvality ovzduší
584 498 456
alena.mokra@mujes.cz
kancelář 446 - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
584 498 412
matej.podhola@mujes.cz
kancelář 452 - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
státní správa myslivosti, státní správa rybářství, zástupce vedoucí Odboru životního prostředí
584 498 425
martin.reha@mujes.cz
kancelář 446 - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
vodní hospodářství
584 498 423
alena.sillerova@mujes.cz
kancelář 448 - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
vodní hospodářství
584 498 431
adriana.zajacova@mujes.cz
kancelář 448 - 4. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Popis činnosti oddělení

Vykonává kompetence obce,pověřené obce a obce s rozšířenou působností formou správních činností zejména podle následujících zákonů.

 • číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • číslo 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění
 • číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 • číslo 449/2001 Sb., o myslivosti
 • číslo 99/2004 Sb., o rybářství
 • číslo 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek
 • číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.