Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí
Kontaktní informace
AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
Telefon584 498 461
Emailregina.weiserova@mujes.cz
Zaměstnanci oddělení
Popis činnosti oddělení

Vykonává kompetence obce,pověřené obce a obce s rozšířenou působností formou správních činností zejména podle následujících zákonů.

 • číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • číslo 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění
 • číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 • číslo 449/2001 Sb., o myslivosti
 • číslo 99/2004 Sb., o rybářství
 • číslo 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek
 • číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.